Trang chủ » Việt Nam sắp thành lập cơ quan thường trực tại WTO

Việt Nam sắp thành lập cơ quan thường trực tại WTO

Bộ Thương mại đang xúc tiến việc thành lập cơ quan thường trực của Việt Nam tại WTO. Công tác chuẩn bị về nhân sự và các vấn đề khác đã được bàn bạc đến trong cuộc họp mới đây tại Bộ Thương mại.

Theo ông Trần Quốc Khánh – Vụ trưởng Vụ Đa biên, Phó trưởng đoàn đàm phán WTO của Việt Nam, việc thành lập phái đoàn này là rất cần thiết. Đây sẽ là nơi tiếp nhận những thông tin mới nhất từ WTO và các chính sách th­ương mại của các quốc gia thành viên WTO chuyển tải về Việt Nam để phổ biến. Ngược lại, thông qua cơ quan đại diện này, Việt Nam sẽ cung cấp thông tin cũng như bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề thương mại thế giới.

Được biết, hầu hết các nước thành viên WTO đều có cơ quan đại diện tại WTO. Hiện có khoảng 100 nước thành viên lập phái đoàn thường trực tại WTO trong số 150 quốc gia thành viên. Những nước chưa có phái đoàn thường là mới tham gia hoặc là những nước nghèo.

WTO là tổ chức thương mại toàn cầu với 150 nước thành viên chủ yếu thông qua các vấn đề lớn bằng các kỳ họp của Bộ trưởng thương mại các nước thành viên tổ chức 2 năm 1 lần.

Giải quyết công việc hàng ngày của WTO có 3 cơ quan là: Đại hội đồng, Hội đồng giải quyết tranh chấp và Hội đồng xem xét chính sách th­ương mại. Các cơ quan này bao gồm tất cả các thành viên của WTO với đại diện là đại sứ hoặc tr­ưởng phái đoàn thường trực tại WTO. Các thành viên của cơ quan này sẽ nhóm họp để có những phản ứng trước những vấn đề thương mại diễn ra thường xuyên trong WTO. Đối với những vấn đề lớn, các nước sẽ tham gia ý kiến của mình thông qua cơ quan thường trực trước khi nó được trình lên các hội nghị cao cấp của WTO.

Được biết, trước khi là thành viên WTO, trong quá trình đàm phán Việt Nam cũng có một văn phòng liên lạc với WTO đặt tại Gieneva do Đại sứ Ngô Quang Xuân – Đại sứ Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế tại Geneva đảm nhận.

Theo: https://tbtvn.org/

Bài viết liên quan